Pioners

Abans que res, cal recordar que el pioner és el protagonista. El mètode escolta es defineix per l’educació basada en el protagonisme de l’educand en tot el procés d’aprenentatge. Açò vol dir que són els pioners  qui programen, realitzen i avaluen a través de l’esquema:

ACCIÓ –> REFLEXIÓ –> ACCIÓ

Aquest esquema planteja la vivència d’experiències en primera persona. En el cas de pioners, parlem d’adolescents amb capacitat d’analitzar la realitat que els envolta per a després actuar en conseqüència, és per açò que buscarem que aquestes experiències es desenvolupen en contacte directe amb la societat, allunyant-nos de l’ambient de fantasia de les branques anteriors. Aquesta actitud activa també es treballa mantenint una posició crítica relativa al món que els envolta. Açò és especialment possible de treballar amb els pioners donat que es troben en una edat en la qual qüestionen i critiquen tot allò que els envolta. Així doncs, el deure de l’educador és saber canalitzar aquest sentit crític cap a una actitud constructiva.

El marc simbòlic és una adaptació de la realitat al llenguatge del joc, per a facilitar-ne la comprensió. Durant les etapes anteriors ha tingut una importància especial l’ambient de fantasia que a poc a poc ha anat deixant pas a la realitat. Amb als pioners podem aventurar-nos en una presentació més clara i propera del món real. És a través del marc simbòlic com presentem i facilitem la vivència d’un determinat estil de vida i una forma de ser persona. Per això utilitzem els mateixos elements que defineixen una societat (uns valors determinats, unes normes, uns models, una organització social i una simbologia); això sí, adaptats al llenguatge quotidià de l’expedició.

La secció de pioners realitzen empreses, una per trimestre. Dins de cada empresa es desenvolupa un marc simbòlic o temàtica diferent sempre tenint present el marc simbòlic fixe que avanç nomenat. En cada una de elles, es pretén que els pioners agafen responsabilitats dins del grup i que aprenguen a fer les coses per ells mateixa.. Els objectius de la secció són els mateixos que en la etapa de exploradors pero mes desenvolupats i a raó de la seua edat.

Carta pionera(valors socials): Expressa els valors amb què cada pioner es compromet a progressar i viure durant el seu pas per l’expedició Codi de l’expedició(normes i costums): És la relació d’objetius i normes pels quals es regeix l’expedició. També pot recollir els costums o tradicions pròpies de la branca

Models de persona: L’expedició ofereix alguns models de persona sobre els quals podem treballar juntament amb els pioners.
Aquests expressen tant aquells valors positius en què eduquem com aquells que resulten rebutjables.