Llops

La manada es divideix en petits grups anomenats sisenes, amb aproximadament 6 lobatos i lobates en cadascuna. On hi ha un responsable de la sisena anomenat seisenero o seisenera. Baden-Powell, el fundador de l’escoltisme, deia que els scouts són llops, i és per això que als joves llops se’ls crida lobatos, però abans de fer la seva promesa, no són considerats com lobatos o lobatas, sinó com pietiernos . Igual que una rajada de llops, aprenen mitjançant el joc i la diversió, creativitat i imaginació, donant-los petites dosis de responsabilitat i servei.

El mètode de l’estol està basat en El llibre de la selvade Rudyar Kipling. Aquest és sens dubte un d’aquells que més possibilitats ofereix per a treballar amb els xavals que comencen en un agrupament escolta, ja que ens aporta uns elements i personatges que fomenten la idea de grup i unió d’uns xiquets que s’inicien ara la seua vida comuna. Es podria pensar que BP va triar El llibre de la selva simplement per a donar als xiquets un substitut còmode del quadre real en el qual es pogueren exercir les activitats d’aire lliure pròpies de l’escoltisme. Però aquesta elecció obeeix a raons més profundes. El llibre de la selva és una història en què estan representades de manera simbòlica, gran quantitat d’actituds humanes. Cada personatge és un prototip d’humà amb els seus comportaments, problemes i virtuts. En aquest conte també hi ha símbols col·lectius (l’estol de llops, les distintes espècies d’animals, els humans,…) i el símbol que aglutina a tots: La selva, reflex de fidedigne d’una mini societat; símbol que desperta gran quantitat de significats. Representa la complexitat de situacions, de tipus d’humans i problemes que vivim; que ens proporciona un marc de fons per a la vida quotidiana de l’estol i un material quasi inesgotable per a múltiples activitats. 

La llei de l’estol

El llop escolta i obeeix al vell llop i fa tot el possible per ser:

– Atent com Kaa

– Alegre com Bagheera

– Amic de tots com Baloo

-Amic de Jesús com Germà Gris

Les màximes de Baloo

Les màximes estan contínuament en funcionament dins de l’estol.
Volem queels nostres llops adquirisquen uns costums sanes que els ajuden
tant en el grup escolta com fora d’ell. Són un complement de la llei de la selva.

– El llop pensa primer en els altres.

– El llop té els ulls i les oïdes ben obertes.

– El llop és alegre, net i ordenat.

– El llop diu sempre la veritat.

Els objetius a aconseguir son iguals als dels castors