Exploradors

Els exploradors s’agermanen amb la natura i d’aquesta manera, relacionen els quatre elements que al llarg dels temps l’han creat i transformat, amb les quatre relacions que formen i modelen a la persona.

Així el FOC fa referència a la relació amb u mateix, amb el seu cos i amb la seua ment; la relació amb els altres s’identifica amb l’AIGUA, degut a la seua gran capacitat per a mesclar-se i servir de nexe d’unió entre distints elements; la TERRA representa la relació amb el món, un món que habitem i podem explorar; i per últim l’AIRE simbolitza la relació amb la transcendència, amb allò que va més enllà de la pròpia persona, dóna sentit a la nostra vida i ens convida a reflexionar.

La Unitat d’Exploradors pren les decisions importants en assemblea, entre tots trien democràticament les aventures, les realitzen, celebren i avaluen.
Però la gran part del treball es realitza per patrulles, xicotets equips de 5 o 6 persones que es responsabilitzen d’una missió, és a dir, dels diferents aspectes en que es divideix l’aventura. Perquè aquestes missions estiguen ben definides i organitzades, cada patrulla tria un guia que serà el coordinador de l’equip, i es reunirà amb els altres guies i educadors en els consells d’expedició.

Cada vegada que decideixen emprendre una nova aventura, l’assemblea estableix unes normes en la Carta de la Aventura, carta que deuen signar tots els que van a participar en la mateixa. El paper de l’educador és guiar aquestes normes cap als valors que apareixen en la carta dels exploradors.

Les persones que s’han compromès a viure com a exploradors tenen com a model quatre persones que treballen en contacte amb els quatre elements. D’aquesta manera intentaran créixer en tots els àmbits de la persona que es recullen en les quatre relacions: l’agricultor, el navegant, la guerrera i el sacerdot.

La llei i la promesa és l’element dels mètode escolta que ens dóna genuïnitat i està present en la vida de tot explorador.
La llei escolta recull els valors que volem que guien és passos dels nostres exploradors, expressant amb la promesa els seu compromís personal sent protagonista del seu propi desenvolupament. Açò suposa que la promesa és el punt de partida del camí que ell mateix elegeix seguint el rumb cap a la recerca d’un món millor. Tenint en compte la progressió des de castors fins a companys i en el moment evolutiu dels nostres xavals de la nostra unitat, proposem un text obert on cada explorador que vaja a realitzar el seu compromís puga construir i dotar-lo d’un sentit personal. 

Alguns dels objectius que es pretenen aconseguir: