Companys

Els companys som la secció més major. En aquests últims anys ens preparem per eixir al món , respectant i comprenent cada un dels seus habitants. A més a més, també se’ns donen les ferramentes perqué puguin continuar la seva vida scout ja com a educador.