Documentació

Per formalitzar la inscripció s'ha de signar una sèrie de documents amb informació rellevant per poder participar en les activitats. 

Aquesta documentació ha de ser replenada i signada pels tutors legals dels xiquets per poder inscriure'ls a l'agrupament. Es pot entregar via correu electrònic a: capdegrup@alezeya.com o en mà un dissabte al nostre local. 

Fitxa d'inscripció menors.pdf
Fitxa sanitària menor.pdf
Autoritzacio fotografies menor d'edat.pdf
NOVA FULLA DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA.docx.pdf