¿Scouts?

Davant de la pregunta, que es això dels Scouts?, vos diré que es un moviment educatiu per al joves, basat amb la voluntarietat ; es un moviment de caràcter no polític i obert a tot el mon. Te per objectiu contribuir al desenvolupament dels joves ajudant-los a realitzar plenament les seues possibilitats, tant físiques, intel·lectuals, socials com espirituals. Està basat en uns principis. Tots els membres han de comprometre’s a complir la Promesa i una llei que no son mes que un conjunt de normes de convivència cívica apropiades a la cultura i civilització de cada zona. MISSIÓ DE L’ESCOLTISME […]